A revista deste mes
#169 | Febreiro 2023
 
 • ACTUALIDADE FGC
  Axenda da FGC e da Caza en Galicia
 • O CANDIL
  Luis Eusebio Fidalgo Álvarez, presidente da FGC
 • COMPETICIÓNS
  Campionatos disputados o pasado mes
 • A CAZA EN
  Batida ao xabaril en feminino
 • O QUE DIN
  Reflexiones de una joven cazadora
 • CAZA E XESTIÓN
  Óscar José Garrida Díaz
 • O QUE DIN
  Real Federación Española de Caza

 
Subscribirse a Galicia Cinexética
 
 

Números anteriores

#168
Xaneiro 2023

  #167
Decembro 2022

  #166
Novembro 2022

  #165
Outubro 2022

           
#164
Setembro 2022

  #163
Agosto 2022

  #162
Xullo 2022

  #161
Xuño 2022

           
#160
Maio 2022

  #159
Abril 2022

  #158
Marzo 2022

  #157
Febreiro 2022

           
#156
Xaneiro 2022

  #155
Decembro 2021

  #154
Novembro 2021

  #153
Outubro 2021

           
#152
Setembro 2021

  #151
Agosto 2021

  #150
Xullo 2021

  #149
Xuño 2021

           
#148
Maio 2021

  #147
Abril 2021

  #146
Marzo 2021

  #145
Febreiro 2021

           
#144
Xaneiro 2021

  #143
Decembro 2020

  #142
Novembro 2020

  #141
Outubro 2020

           
#140
Setembro 2020

  #139
Agosto 2020

  #138
Xullo 2020

  #137
Xuño 2020

           
#136
Maio 2020

  #135
Abril 2020

  #134
Marzo 2020

  #133
Febreiro 2020

           
#132
Xaneiro 2020

  #131
Decembro 2019

  #130
Novembro 2019

  #129
Outubro 2019

           
#128
Setembro 2019

  #127
Agosto 2019

  #126
Xullo 2019

  #125
Xuño 2019

           
#124
Maio 2019

  #123
Abril 2019

  #122
Marzo 2019

  #121
Febreiro 2019

           
#120
Xaneiro 2019

  #119
Decembro 2018

  #118
Novembro 2018

  #117
Outubro 2018

           
#116
Setembro 2018

  #115
Agosto 2018

  #114
Xullo 2018

  #113
Xuño 2018

           
#112
Maio 2018

  #111
Abril 2018

  #110
Marzo 2018

  #109
Febreiro 2018

           
#108
Xaneiro 2018

  #107
Decembro 2017

  #106
Novembro 2017

  #105
Outubro 2017

           
#104
Setembro 2017

  #103
Agosto 2017

  #102
Xullo 2017

  #101
Xuño 2017

           
#100
Maio 2017

  #99
Abril 2017

  #98
Marzo 2017

  #97
Febreiro 2017

           
#96
Xaneiro 2017

  #95
Decembro 2016

  #94
Novembro 2016

  #93
Outubro 2016

           
#92
Setembro 2016

  #91
Agosto 2016

  #90
Xullo 2016

  #89
Xuño 2016

           
#88
Maio 2016

  #87
Abril 2016

  #86
Marzo 2016

  #85
Febreiro 2016

           
#84
Xaneiro 2016

  #83
Decembro 2015

  #82
Novembro 2015

  #81
Outubro 2015

           
#80
Setembro 2015

  #79
Agosto 2015

  #78
Xullo 2015

  #77
Xuño 2015

           
#76
Maio 2015

  #75
Abril 2015

  #74
Marzo 2015

  #73
Febreiro 2015

           
#72
Xaneiro 2015

  #71
Decembro 2014

  #70
Novembro 2014

  #69
Outubro 2014

           
#68
Setembro 2014

  #67
Agosto 2014

  #66
Xullo 2014

  #65
Xuño 2014

           
#64
Maio 2014

  #63
Abril 2014

  #62
Marzo 2014

  #61
Febreiro 2014

           
#60
Xaneiro 2014

  #59
Decembro 2013

  #58
Novembro 2013

  #57
Outubro 2013

           
#56
Setembro 2013

  #55
Agosto 2013

  #54
Xullo 2013

  #53
Xuño 2013

           
#52
Maio 2013

  #51
Abril 2013

  #50
Marzo 2013

  #49
Febreiro 2013

           
#48
Xaneiro 2013

  #47
Decembro 2012

  #46
Novembro 2012

  #45
Outubro 2012

           
#44
Setembro 2012

  #43
Agosto 2012

  #42
Xullo 2012

  #41
Xuño 2012

           
#40
Maio 2012

  #39
Abril 2012

  #38
Marzo 2012

  #37
Febreiro 2012

           
#36
Xaneiro 2012

  #35
Decembro 2011

  #34
Novembro 2011

  #33
Outubro 2011

           
#32
Setembro 2011

  #31
Agosto 2011

  #30
Xullo 2011

  #29
Xuño 2011

           
#28
Maio 2011

  #27
Abril 2011

  #26
Marzo 2011

  #25
Febreiro 2011

           
#24
Xaneiro 2011

  #23
Decembro 2010

  #22
Novembro 2010

  #21
Outubro 2010

           
#20
Setembro 2010

  #19
Agosto 2010

  #18
Xullo 2010

  #17
Xuño 2010

           
#16
Maio 2010

  #15
Abril 2010

  #14
Marzo 2010

  #13
Febreiro 2010

           
#12
Xaneiro 2010

  #11
Decembro 2009

  #10
Novembro 2009

  #9
Outubro 2009

           
#8
Setembro 2009

  #7
Agosto 2009

  #6
Xullo 2009

  #5
Xuño 2009

           
#4
Maio 2009

  #3
Abril 2009

  #2
Marzo 2009

  #1
Febreiro 2009

           

Subscribirse
 
   
Apelidos
Nome
Data de nacemento Dia Mes Ano
D.N.I.
Dirección
Poboación
Código Postal
Provincia
Teléfono
Correo electrónico (opcional)
Nº conta bancaria
   
Acepto a Política de privacidade

Os datos de carácter persoal recabados neste cupón pasarán a formar parte dun ficheiro denominado “SUSCRIPTORES”do que é titular a Federación Galega de Caza. Este ficheiro foi inscrito no "Registro General de la Agencia Española de Protección de Datos" ca finalidade de xestionar o envío dos exemplares da revista GALICIA CINEXÉTICA entre os interesados. Estos datos non serán cedidos a terceiros.Poderanse exercer, gratuitamente, os dereitos de acceso, cancelación ou rectificación ou oposición mediante o envío dunha carta dirixida á sede central da Federación Galega de Caza sita no Estadio Multiusos de San Lázaro, Porta 12, 15707, Santiago de Compostela, acreditando a titularidade do solicitante mediante unha copia do DNI ou Pasaporte e indicando o dereito que se desexa exercitar.

Contacto
Dirección
Antón Arrojo Reguera
director@galiciacinexetica.com
Administración
Federación Galega de Caza
Estadio Multiusos de San Lázaro
Portal 12, Fondo Sur.
15707 Santiago de Compostela (A Coruña)
Tel. 981 562 777. Fax: 981 562 779
Publicidade
info@galiciacinexetica.com
Tel.: 619 644 006